Laddercompetitie

Geplaatst door Bestuur op 5 februari 2018 17:20

Dit jaar wordt er een nieuw evenement georganiseerd, namelijk de laddercompetitie. In de laddercompetitie kan je mede-Heliossers uitdagen voor een wedstrijd om hoger op de ladder te komen. Het leuke van de competitie in deze vorm is dat je je eigen tegenstanders kan uitkiezen om hogerop te komen. Het initiatief om wedstrijden te spelen ligt bij de deelnemers zelf. Door het laddersysteem zal je al na een paar wedstrijden tegen mensen uitkomen van je eigen niveau. Hierdoor zal het op alle niveaus leuk blijven.

De wedstrijden zullen gespeeld worden op reguliere speelavonden tijdens het vrijspelen. Er zal gespeeld worden in de vrouwen dubbel, mannen dubbel en mix dubbel. Je kan je inschrijven met of zonder partner. Wanneer je aangeeft een partner te zoeken dan zullen wij je koppelen aan iemand die dit ook heeft aangegeven.

Als de inschrijvingen vlotten start de laddercompetitie op dinsdag 13 februari en zal doorlopen tot half mei. Genoeg tijd dus om je mede-Heliossers uit te dagen en leuke wedstrijden te spelen! De inschrijvingen blijven open, ook als de competitie begonnen is. Wanneer je je later aanmeldt, zal je onder op de ladder instromen.

Wil je meedoen? Inschrijven kan vanaf heden op de inschrijflijst in de zaal, door te appen naar Stan of Steye, of een mail sturen naar secretaris@sbhelios.nl. Geef hierin aan met wie je aan welk onderdeel wilt meedoen.

De exacte regels zullen t.z.t. aan de deelnemers bekendgemaakt worden. Als je vragen hebt, stel ze aan Stan of Steye door ze aan te spreken in de zaal of een mail te sturen naar secretaris@sbhelios.nl.  

N.B.: dit is geen vervanging van de clubkampioenschappen die altijd aan het einde van het academische jaar gehouden worden.

---

This year a new event will be organised, the ladder competition. In this competition you can challenge other members from Helios that participate for a match to climb up on the ladder. You can choose your own opponents to succeed. The initiative to play games will be totally in the hands of the participants itself. Due to the ladder system you will play games to people of the same level after only a couple of games. This will make it enjoyable for all levels to participate!

The matches will be played on regular evenings (Tuesday, Wednesday, Friday) during freeplay. You can play in the categories women’s doubles, men’s doubles and mixed doubles. You can registrate with or without a partner; if someone else is also looking for a partner we can couple you.

The competition can start from the week of Tuesday 13th February and will continue to the half of May. Enough time to challenge your co-Heliosser for a nice game! The registration will stay open during the competition, but you will start from the bottom of the ladder.

Want to join? Registration is open from now on and can be done on the list in the hall, sending a message to Stan or Steye, or sending an email to secretaris@sbhelios.nl. Mention which category you want to play and with who you will be playing.

The exact rules will be announced later to the particpants. If you have any questions you can ask Stan or Steye or send an email to secretaris@sbhelios.nl.