Adviescommissie

Behartigt de belangen van leden zoals bedoeld in 2.1 van het HR. Controleert het bestuur en voorziet deze van advies. Mag het bestuur dwingen om te vergaderen over een advies. Staat altijd vrij om punten in te brengen op de ALV.

De commissie bestaat uit:

Iris Bakker

Jet Bakker

Teodora Filipovska