Kascommissie

Onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en doet verslag van haar bevindingen aan de algemene vergadering na afloop van het bestuursjaar. Voorziet eventueel tijdens het jaar de penningmeester van advies.

De commissie bestaat uit:

Esther Baak

Yvet Opmeer

Franca van Heijningen