Commissies

Naam Locatie
Bestuur Regelt de dagelijkse gang van zaken en zorgt voor continuïteit van de club. Het bestuur dit jaar bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, competitieleider en een commissaris PR & evenementen.
ISBT-commissie Organiseert het op een na grootste internationale badmintontoernooi van Nederland: ISBT Utrecht. Eveneens organiseert de commissie reizen naar andere ISBT's en promoot het ISBT Utrecht tijdens andere toernooien.
Computercommissie Up to date houden van website. Functionerend houden van CMS. Vernieuwen van de website.
Adviescommissie Behartigt de belangen van leden zoals bedoeld in 2.1 van het HR. Controleert het bestuur en voorziet deze van advies. Mag het bestuur dwingen om te vergaderen over een advies. Staat altijd vrij om punten in te brengen op de ALV.
Heliumredactie Brengt 4 keer per jaar de Helium, het clubblad, uit. Doet verslag van georganiseerde activiteiten en toernooien.
Kascommissie Onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en doet verslag van haar bevindingen aan de algemene vergadering na afloop van het bestuursjaar. Voorziet eventueel tijdens het jaar de penningmeester van advies.
Technische commissie Adviseert het bestuur over competitie- en trainingsindeling.
Evenementencommissie Organiseren van ontspannen evenementen die de leden met elkaar verbinden. In 2018-2019 is deze commissie de lustrumevcie.
Introductiecommissie Nieuwe leden kennis laten maken met huidige leden. Organiseren van de UIT. Organiseren van een introkamp voor de nieuwe leden aan het begin van het jaar.
Weekendje weg-commissie Organiseert het jaarlijkse verenigingsuitje naar een dorp of stad elders in Nederland.
Ballstarscommissie Organiseert samen met andere verenigingen het jaarlijkse gezamenlijke Ballstarstoernooi.
Vrienden van Helios-commissie Organiseert samen met oud-leden speelavonden en activiteiten voor de Vrienden van Helios (oud-leden/donateurs)
Clubkampioenschappen Organiseert de clubkampioenschappen aan het einde van het jaar.
BaKaCie Organiseert het trainingskamp aan het einde van de zomer met een weekend vol trainingen en andere sportieve activiteiten
ISBT-adco Adviseert de ISBT commissie
BespanCie Bespant de rackets van Heliosleden