Commissies

Naam Locatie
Bestuur Regelt de dagelijkse gang van zaken en zorgt voor continuïteit van de club. Het bestuur bestaat dit jaar uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, competitieleider en een commissaris PR & evenementen. Vragen? Stuur een mail naar bestuur@sbhelios.nl
ISBT-commissie Organiseert het op een na grootste internationale badmintontoernooi van Nederland: ISBT Utrecht. Eveneens ondersteunt de commissie reizen naar andere ISBT's en promoot het ISBT Utrecht tijdens andere toernooien.
Computercommissie Up-to-date houden van de website en functionerend houden van CMS. Daarnaast probeert de Computercommissie de website tijdig te vernieuwen.
Adviescommissie Behartigt de belangen van leden zoals bedoeld in 2.1 van het HR. Controleert het bestuur en voorziet deze van advies. Mag het bestuur dwingen om te vergaderen over een advies. Staat altijd vrij om punten in te brengen op de ALV.
Heliumredactie Brengt 4 keer per jaar de Helium, het clubblad, uit. Doet verslag van georganiseerde activiteiten en toernooien.
Kascommissie Onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en doet verslag van haar bevindingen op de algemene ledenvergadering na afloop van het bestuursjaar. Voorziet eventueel tijdens het jaar de penningmeester van advies.
Technische commissie Adviseert het bestuur over competitie- en trainingsindeling.
Evenementencommissie Organiseren van (ontspannen) evenementen die de leden met elkaar verbinden. In 2018-2019 was deze commissie de lustrumevcie.
Introductiecommissie Nieuwe leden kennis laten maken met huidige leden. Organiseren van de UIT. Organiseren van een introkamp voor de nieuwe leden aan het begin van het jaar.
Weekendje weg-commissie Organiseert het jaarlijkse verenigingsuitje naar een dorp of stad elders in Nederland.
Ballstarscommissie Organiseert samen met andere studentensportverenigingen het jaarlijkse Ballstarstoernooi.
Vrienden van Helios-commissie Organiseert samen met oud-leden speelavonden en activiteiten voor de Vrienden van Helios (oud-leden/donateurs)
Clubkampioenschappen Organiseert de clubkampioenschappen aan het einde van het jaar.
BaKaCie Organiseert een trainingskamp aan het einde van de zomer met een weekend vol trainingen en andere sportieve activiteiten.
ISBT-adco Adviseert de ISBT-commissie.
BespanCie Bespant de (kapotte) rackets van Heliosleden voor een gereduceerd tarief. Breng je racket naar een van de commissieleden en je ontvangt hem snel gloednieuw terug :D.